De spelregels bij het huren van een set

 • Bij iedere nieuwe huurder wordt een klantenfiche ingevuld en een kopie van het paspoort gevraagd. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
 • Bij iedere verhuur wordt een overeenkomst ingevuld betreffende gehuurde Legoset. Hierop staat vermeld: de code, uitleenperiode, uw gegevens, de totale huurprijs en de waarborg. Deze wordt in twee fout opgemaakt en ondertekend. Een exemplaar voor huurder en verhuurder.
 • De set wordt in een gesloten box meegegeven. Deze bevat de bouwinstructies, de index van de zakjes/ doosjes, spelregels, een blokseperator en de blokjes.
 • De afhaling en of levering gebeurd op een afgesproken datum en tijdstip. De box kan ook geleverd worden binnen een straal van 15 km. De kosten voor levering of afhaling bedraagt 8 euro. 
 • Als er een set wordt gereserveerd via mail, WhatsApp of telefonisch dan wordt een orderbevestiging gestuurd met de nodige info. De reservatie geldt enkel na betaling. Bij het huren of reserveren van een set via onze webshop wordt voorgesteld te betalen via het gekoppelde betalingssysteem. Bij uitzondering kan via payconinq of cash betaald worden.
 • Bij het bouwen van de sets, meng nooit de steentjes met uw eigen steentjes. Bouw de sets op een aparte plaats. 
 • Bij de keuze om de set zelf af te breken sorteer volgens de sorteerinstructies. Deze instructies worden zijn bijgesloten. Voorzien voldoende tijd om af te breken en te sorteren.
 • Gebruik bij het uit elkaar halen van de set nooit een mes of ander scherp voorwerp. Ook tanden zijn hiervoor niet geschikt. De brickseperator is in elke set bijgevoegd om de blokjes uit elkaar te halen.
 • Als niet op voorhand wordt aangegeven dat de set in elkaar blijft en deze wordt toch in een geheel teruggegeven, dan wordt de waarborg niet teruggestort.
 • Elke set wordt geleverd volgens de index. De zakjes of doosjes zijn gewogen en worden bij levering opnieuw gewogen. Ontbrekende blokjes alsook beschadigde onderdelen worden in rekening gebracht.
 • Als bij het bouwen een blokje ontbreekt, noteer dat op het bijgeleverde infoblad. Is dit een essentieel blokje, meld dit direct telefonisch. Er zal een actie ondernomen worden.
 • Wanneer de set retour komt en blijkt dat een uniek stukje ontbreekt, wordt u de volledige set in rekening gebracht. 
 • Bij retourneren van de set zal bij schade cq. onvolledigheid zal dit op huurder wordt verhaald.
 • Bij laattijdig indienen van de set wordt per week die te laat is, de weekprijs aangerekend.
 • De waarborg wordt ten laatste 7 dagen na het einde van verhuur teruggestort op het door u opgegeven rekeningnummer.
1 van 5